Chính sách bảo mật được thông báo đến bạn để chúng tôi xử lý mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau về bạn:

 1. Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web này. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng trang web này, đăng ký dịch vụ của chúng tôi, đăng tài liệu, tải xuống, đăng ký hoặc yêu cầu các dịch vụ khác. Chúng tôi cũng có thể hỏi bạn thông tin khi bạn báo cáo sự cố với trang web này
 2. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về thư từ đó
 3. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không cần phải trả lời chúng
 4. Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua trang web này và về việc thực hiện các đơn đặt hàng của bạn
  Thông tin chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác, cho dù điều này là bắt buộc cho mục đích thanh toán của riêng chúng tôi hay cách khác và các tài nguyên mà bạn truy cập
 5. Dữ liệu cho phép chúng tôi ghi nhớ bạn, bất kỳ sở thích nào bạn đã ghi lại và cách bạn sử dụng trang web này. Điều này cho phép chúng tôi sắp xếp nội dung trang web của mình để phù hợp với sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập dữ liệu này. Cookie là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được máy tính hoặc thiết bị di động của bạn tải xuống khi bạn truy cập một trang web. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt của trình duyệt web của bạn. Xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách quản lý chúng.
 6. Trang web bên ngoài
  Mặc dù chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận những nhà cung cấp mà chúng tôi hợp tác, đặc biệt là những nhà cung cấp liên quan đến việc truyền dữ liệu thay mặt cho doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web bên thứ ba, bao gồm cả các trang web của các chi nhánh , các đối tác kinh doanh, nhà tài trợ, nhà quảng cáo hoặc các trang web khác mà chúng tôi có thể liên kết vào bất cứ lúc nào. Khi truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng áp dụng cho từng trang web. Chúng có thể khác với những gì bạn thấy ở đây.
 7. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi xem và phân tích thông tin khách truy cập; chẳng hạn như phiên bản trình duyệt, số lượng khách truy cập và phản hồi đối với hoạt động tiếp thị. Thông tin này cho phép chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm của bạn. Bằng cách chấp nhận các cookie này, bạn xác nhận rằng thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với Google. Tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của Google tại đây.

Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn giúp việc thực hiện đơn đặt hàng của bạn, xử lý chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này.

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa. Khi chúng tôi cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào một số phần của trang web https://tvcquangcao.asia, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Sử dụng Thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin có được về bạn theo những cách sau:

 • Để đảm bảo rằng nội dung từ trang web này được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn
 • Chúng tôi có thể liên hệ với bạn thông qua liên lạc tiếp thị bao gồm email.
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện cung cấp và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Quyền lợi của bạn

Đôi khi, trang web https://tvcquangcao.asia/ có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

Truy cập thông tin

Đạo luật cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin về bạn. Quyền truy cập của bạn có thể được thực hiện theo Đạo luật. Mọi yêu cầu truy cập có thể phải chịu một khoản phí £ 10 để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn chi tiết về thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này.