Làm phim TVC quảng cáo nha khoa

Chi phí để làm video giới thiệu nha khoa hay tvc quảng cáo về nha khoa sẽ khác nhau theo nhiều yếu tố. Mỗi loại hình làm phim quảng cáo sẽ có mức giá khác nhau. Tham khảo báo giá tại Ann Production để hiểu thêm về các chi phí và hạng mục quay dựng phim.